Klass:
A-tahked põlevmaterjalid (puit, paber, tektiil jm)
B- põlevvedelikud ja tahked sulavad ained (õli, bensiin, plast jm)
C- Põlevgaasid (maagaas, propaan, vesinik jm)
D- põlevmetallid (alumiinium, magneesium jm)
Võib kustutada kuni 1000V elektriseadmeid
Koostis: pulbriline segu
Plussid: efektiivne suure leegi kustutamiseks, pulbritolm lämmatab põlemisprotsessi
Miinused: pulbritolmust tekkiv saaste, ruumides kustutamisel halveneb nähtavus