Teenused

TULEOHUTUS

 • tuleohutusülevaatused
 • tuleohutusõppuste korraldamine
 • evakuatsiooniõppuste korraldamine
 • tuleohutus-, esmaabi-, tööohutuskoolitused
 • tuleohutus-dokumentatsiooni koostamine (evakuatsiooniplaanid, tulekahju korral tegutsemise plaanid, enesekontrolli deklaratsioonid, hoone ohutuskaartide koostamine jne)
 • tuleohutusalane konsultatsioon
 • tuleohutusalane haldusteenus
 • tulekustutite kontroll, hooldus, müük
 • riskianalüüsid

EHITUS- JA REMONDITÖÖD, HOONETE HALDUSTEENUS

 • ehitus- ja remonditööd
 • hoonete haldamine ja sellega kaasnev tegevus
Haldusteenus sisaldab:
 • kinnisvaraobjekti haldamine
 • kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud probleemide lahendamine
 • lühiajalise (1–3 aastat) majanduskava koostamine ja korraldamine
 • tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil
 • heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • lähteülesannete koostamine ehitus ja remondiprojektidele
 • projektiga seotud tööde ja vajalike lepingute sõlmimine korraldamine
 • kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid