Teenused

KOOLITUS, OHUTUS

 • tuleohutus-, esmaabi-, tööohutuskoolitused
 • tuleohutus-dokumentatsiooni koostamine (evakuatsiooniplaanid, tulekahju korral tegutsemise plaanid, enesekontrolli deklaratsioonid, hoone ohutuskaartide koostamine jne)
 • tuleohutusõppuste korraldamine
 • evakuatsiooniõppuste korraldamine
 • riskianalüüsid
 • tuleohutuskonsultatsioon, tuleohutusalane monitooring
 • tuleohutusalane haldusteenus
 • ohutustarvete müük
 • tulekustutite kontroll, hooldus, müük
 • seadmete rent (suitsumasin, projektor, projektori ekraan)

EHITUS- JA REMONDITÖÖD, HOONETE HALDUSTEENUS

 • ehitus- ja remonditööd
 • elektritarvete müük
 • hoonete haldamine ja sellega kaasnev tegevus
Haldusteenus sisaldab:
 • kinnisvaraobjekti haldamine
 • kinnisvaraobjekti korrashoiuga seotud probleemide lahendamine
 • lühiajalise (1–3 aastat) majanduskava koostamine ja korraldamine
 • tehnohoolduse korraldamine kinnisvaraobjektil
 • heakorratööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • ehitus- ja remonditööde korraldamine kinnisvaraobjektil
 • lähteülesannete koostamine ehitus ja remondiprojektidele
 • projektiga seotud tööde ja vajalike lepingute sõlmimine korraldamine
 • kinnisvaraobjekti dokumentatsiooni korrashoid
TRANSPORT JA HALJASTUSTÖÖD
 • kruntide planeerimine traktoriga
 • lumekoristus traktoriga
 • muru niitmine
 • haljastustööd