Klass:
B- põlevvedelikud ja tahked sulavad ained (õli, bensiin, plast jm)
elektriseadmed (serveriruumid, generaator jm)
Võib kasutada nii madala kui kõrge pingega
Koostis: veeldatud süsihappegaas
Sobilik elektri- ja elektroonikaseadmete kustutamiseks.
Ei sobi tahkete materjalide kustutamiseks. Kasutatakse hoonetes lisakustutitena.