Klass:
A- tahked põlevmaterjalid (puit, paber, tekstiil jm)
Ei sobi põlevvedelike ja elektriseadmete kustutamisel
Koostis: vesi (lisaainetena kasutatakse märgamist ja imendumist soodustavad ained)