14. juunist algas üle kogu Eesti tuleohtlik aeg ning ulatuslike tulekahjude vältimiseks on metsa- ja muu taimestikuga ning turbapinnasega aladel keelatud lõket teha, grillida ja suitsetada.
https://tartu.postimees.ee/7795441/terves-eestis-algas-tuleohtlik-aeg