Visioon

Kaasaegse tööturu nõuetele vastavate kõrgetasemeliste spetsialistide koolitamine.

Missioon

Elukestev õpe ajendab meid liikuma edasi ja mitte peatuma saavutatul. Õpetame kvaliteetselt.

Koolituskeskuse peamised ülesanded

 • Täiendõpe läbiviimine täiskasvanutele, eraisikutele, väikese ja

keskmise suurusega ettevõtete esindajatele, haridustöötajatele ja töötutele.

 • Ettevõtete koolituste korraldamine.
 • Konsultatsiooni- ja äriteenuste pakkumine.

 Koolituskeskuse põhiväärtused

 • Isikupõhisus - koolituskeskus läheneb kõigele isikupõhiselt.
 • Hoolivus- enese, töötajate, klientide  eest ja keskkonnasäästlik suhtumine.
 • Novaatorlus- avatus uutele ideedele ja tegevustele.
 • Valmisolek koostööks- valmisolek töötama koos ja võtma vastutust ühiste eesmärkide

saavutamiseks.

 • Toetume oma kogemustele ja õpime teiste kogemustest.


 • Tervis- hindame vaimset ja füüsilist heaolu, positiivset sisekliimat ja tervist toetavat

töökeskkonda.

 • Õppetöös kasutatakse erinevaid õpimeetodeid ning erinevate informatsiooni- ja

 kommunikatsioonitehnoloogiate abil luuakse interaktiivne õpikeskkond.

 • Koolituskeskuse juhtkond toetab igakülgset arengut.
 • Koolituskeskuse personal töötab üksmeelselt ühise eesmärgi nimel. Õpetajad

 soovivad ja saavad anda oma teadmisi edasi õppijatele