Visioon

Kaasaegse tööturu nõuetele vastavate kõrgetasemeliste spetsialistide koolitamine.

Missioon

Elukestev õpe ajendab meid liikuma edasi ja mitte peatuma saavutatul. Õpetame kvaliteetselt.

Koolituskeskuse peamised ülesanded

Täiendõpe läbiviimine täiskasvanutele, eraisikutele, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete esindajatele, haridustöötajatele ja töötutele.

Ettevõtete koolituste korraldamine.

Konsultatsiooni- ja äriteenuste pakkumine.

 Koolituskeskuse põhiväärtused

  • Isikupõhisus - koolituskeskus läheneb kõigele isikupõhiselt.
  • Hoolivus- enese, töötajate, klientide  eest ja keskkonnasäästlik suhtumine.
  • Novaatorlus- avatus uutele ideedele ja tegevustele.
  • Valmisolek koostööks- valmisolek töötama koos ja võtma vastutust ühiste eesmärkide saavutamiseks.
  • Toetume oma kogemustele ja õpime teiste kogemustest.
  • Tervis- hindame vaimset ja füüsilist heaolu, positiivset sisekliimat ja tervist toetavat töökeskkonda.
  • Õppetöös kasutatakse erinevaid õpimeetodeid ning erinevate informatsiooni- ja  kommunikatsioonitehnoloogiate abil luuakse interaktiivne õpikeskkond.
  • Koolituskeskuse juhtkond toetab igakülgset arengut.
  • Koolituskeskuse personal töötab üksmeelselt ühise eesmärgi nimel. Õpetajad  soovivad ja saavad anda oma teadmisi edasi õppijatele.